Условия за ползване

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ регламентират взаимоотношенията между ПРОДАВАЧА и ПОТРЕБИТЕЛЯ (клиента), който ползва електронния магазин head-hunters.net за покупка на предложените стоки. Поставяйки отметка в квадратчето “Прочел съм и съм съгласен с Условията за ползване” ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

Настоящите Условия за ползване са съобразени с изискванията на Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителя, както и другите нормативни актове, действащи в Република България.

Договорният език е български и плащанията се извършват в български левове.

1. ‘ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН’ – интернет сайт, достъпен на адрес shop.head-hunters.net, който служи за виртуално предлагане на стоки и чрез който Потребителят има възможност да сключва договори за покупко-продажба на избрани от него продукти.

2. ‘ПРОДАВАЧ’ – „Барберс“ ЕООД, която е собственик на интернет сайта Head-hunters.net.

„Барберс“ ЕООД е търговско дружество с ЕИК: 205014785, със седалище и адрес на управление – с.Лозен, ул. „Крушите“ 49Б. „Барберс“ ЕООД поддържа електронния магазин head-hunters.net, в който предлага и продава стоки. „Барберс“ ЕООД определя УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, при които се продават стоките и има пълното право еднолично да променя интернет сайта, както и условията за ползването му.

„Барберс“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите Потребители с оглед изпълнение на договора за покупко-продажба между Потребителя и Продавача.

„Барберс“ ЕООД уведомява своите Потребители, че предоставянето на лични данни на страницата на електронния магазин е доброволно и Потребителят има право на достъп по всяко време до своите лични данни и право да изменя, да допълва, както и да оттегля съгласието си за тяхната обработка и ползване без да посочва причина за това. „Барберс“ ЕООД има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на продавачите в магазина (които от своя страна са обвързани с договор за конфеденциалност) и Куриерска фирма (за да може да се извърши доставката на направената Поръчка) и на специалисти от регулирани сфери на дейност, например адвокати, в случаи на необходимост от защита на законните ни права и интереси;

3. ‘ПОТРЕБИТЕЛ’ – всяко дееспособно лице, което е заявило за закупуване един или няколко продукта от електронния магазин shop.head-hunters.net и се е съгласило безусловно с УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.

4. ‘ПРОДУКТ’ – всеки артикул, който се предлага за продажба и може да бъде закупен от електронния магазин shop.head-hunters.net, в съответствие с УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.

5. ‘ПОРЪЧКА’ – направената от Потребителят заявка към електронния магазин за покупка на един или повече Продукта.

6. ‘ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА’ – сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавача и Потребителя, който договор се счита за сключен с получаването на имейл от Потребителя, изпратен от магазина за потвърждение на Поръчката.

7. ‘КОШНИЦА’ – електронен инструмент, който дава възможност на Потребителя да запази един или повече продукти, които има за цел да закупи.

8. ‘КУРИЕР’ – търговец, който физически доставя до посочения от Потребителят адрес, закупената от него стока.

II. УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА

1. В електронния магазин всеки артикул има име, артикулен номер, подробно описание на основните характеристики и допълнителна информация. Целта е потребителят да бъде достатъчно информиран в избора си при покупката на даден продукт.

2. За да пазарува от електронния магазин shop.head-hunters.net Потребителят е длъжен да въведе личните си данни, като те няма да бъдат споделяни с трети лица.

3. Цената на всеки артикул е обявена на съответната страница. Всички цени в магазина са крайни (с включено ДДС). Сумата и начинът за плащане са посочени във всяка Поръчка. Клиентът е длъжен да предостави вярно цялата необходима информация за издаването на фактурата или стоковата разписка в съответствие с действащото българско законодателство. Продавачът ще издаде на Клиента фактура или стокова разписка за поръчаните и доставени Стоки въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен да актуализира данните в акаунта си и да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна. Съгласно чл. 113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок търговецът не може да извършва каквито и да било промени или корекции по издадена фактура.

Процедурата по финализиране на покупката, съдържа следните стъпки:

  • попълване на данни за доставка
  • избор на метода на доставка
  • избор за начина на плащане с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ или през ePay.bg.

4. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение за статуса на направената поръчка чрез писмо на посочената от него електронна поща и/или по телефон. В потвърждението се описва номера на поръчката, датата на създаване, начина на плащане, метод и адрес на доставка, както и опис на поръчаните артикули и сумата за плащане.

5. Продавач си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоката е изчерпана. При липса на складова наличност от заявената стока Продавач се задължава в рамките на 2 дни да уведоми Потребителя за изчерпването й чрез контакт на посочения от него телефон.

6. Поръчка, получена с некоректно подадени данни от Потребителя или липсващи такива, се анулира, ако в рамките на 48 часа след постъпването на поръчката, Продавачът не получи коректните данни.

7. Електронен магазин shop.head-hunters.net приема поръчки 24 часа всеки ден от седмицата. Работното време на консултантите е от понеделник до петък от 10:00 до 18:00 часа. В останалото време също можете да ни пишете на електронната поща, а ние ще Ви отговорим в първия работен ден. Направени поръчки по време на почивни дни и официални празници се обработват и изпращат на следващия работен ден.

III. ОТКАЗ ОТ „ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА“

1. Потребителят има право да се откаже от Договора без да посочва причина в 14 дневен срок, считано от датата на получаване на стоката.

2. Потребителят трябва да информира Продавача за решението си преди изтичане на срока (съгл. т.1). За тази цел Потребителят може да изпрати по електронен път формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление.

3. Потребителят трябва да изпрати (предаде) стоката обратно на продавача не по късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на Продавача за решението си да се откаже от Договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати (предаде) стоката обратно на Продавача преди изтичане на 14 дневния срок. Стоката трябва да е в оригиналната си опаковка и придружена от всички документи, с които е получена (касова бележка, ф-ра и др.).

В случай, че стоката не бъде върната в срок, отказът от договора не произвежда действие.

Стоката не може да бъде връщана на Продавача чрез пратка с „наложен платеж“. Такава пратка ще бъде отказана.

4. Стоката, която Потребителят връща трябва да бъде с ненарушена опаковка, в оригиналния си вид и качество. Продукти, подлежащи на връщане са тези, които не са преминали никаква обработка (действия нарушаващи целостта им, както и премахване на етикети).

5. Ако състоянието на върнатата стока не отговаря на посочените в т.4 условия, то тя ще бъде върната на Потребителя за негова сметка, а сумата с която е закупена става невъзвръщаема.

6. Продавачът е длъжен да възстанови не по късно от 14 дни, от получаване на стоката, сумата която Потребителят е заплатил за нея, по посочена от Потребителя банкова сметка.

7. Връщането на стоката при отказ от Договора за покупка от страна на Потребителя е сметка на Потребителят.

IV. РЕКЛАМАЦИЯ

1. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по Договора за продажба. Рекламация има в следните случаи: – производствени дефекти; – липса на части от стоката; – повреда на стоката при доставката ( в този случай е необходим протокол от Куриера ); – несъответсвие на поръчания размер и/или цвят с изпратения; – несъответствие на изпратения артикул с поръчания.

2. Рекламацията се предевява пред Продавача по  електронен път, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 дневен срок от датата на получаване.

3. При рекламация за несъответствие на артикула, на размера или на цвета, стоката трябва да бъде върната в оригиналния си вид (с ненарушена опаковка, с етикети, да не е употребявана, да не е скъсана, прана, гладена). В този случай на Потребителя ще бъде експресно доставен, отговарящ на поръчания от него Продукт. При изчерпване на Продукта, може да бъде извършена замяна или да бъде възстановена, платената от Потребителя цена.

4. При рекламация Потребителят има право на: (a) поправка на дефектния Продукт, (b) замяна с друга стока, съответстваща на Договора, (c) пълно възстановяване на платената цена, или (d) пропорционален отбив от цената. В случай,че дефекта е отстраним, Продавача ремонтира Продукта и го връща обратно на Потребителя. Ако това не е възможно Продавача предлага замяна със същия или друг Продукт. В случай, че другия Продукт е на по ниска цена на Потребителя се връща разликата, ако новият артикул е с по висока цена Потребителят доплаща разликата в цената. При невъзможност да се изпълнят (a) и (b) варианти се преминава към удовлетворяване на рекламацията с възстановяване на платената цена или пропорционален отбив от нея.

В случай, че рекламацията е неоснователна, разноските възникнали от подаването на въпросната рекламация са за сметка единствено на Потребителя.

5. Връщането на стоката при рекламация е за сметка на Потребителя. Стока, изпратена с наложен платеж няма да бъде приемана.

6. Връщането на стока в случаите на рекламация и при отказ от Договора, с адрес на Потребителя извън границите на Република България е за сметка на Потребителя.

V. ПЛАЩАНЕ

1. Можете да изберете начина на плащане и доставка от предлаганите от нас опции. Преди изпращането на поръчката ще ви уведомим за избрания метод на плащане и доставка, както и за свързаните с това разходи.

2. Запазваме си правото да предоставим доставката на стоки безплатно в избрани случаи.

VI. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. В съответствие със Закона за регистрация на продажбите продавачът е длъжен да издаде касова бележка на клиента. Продавачът също така е длъжен да регистрира продажбата онлайн при данъчните власти, като в случай на техническа повреда това не трябва да бъде по-късно от 48 часа.

2. Органът за извънсъдебно производство в случай на спор или този, който разглежда жалби на клиенти, е Комисията за защита на потребителите в Република България – https://kzp.bg/. Спорът може да бъде разрешен онлайн.

3. Договорът се сключва в България и се урежда от законите на Република България.

4. С потвърждаването на поръчката давате съгласието си да получите фактурата в електронен вариант. Ще прикачим електронната фактура в имейла, с който ще ви уведомим за изпращането на поръчката. Ако все пак желаете да получите фактура и на хартиен носител, ви молим да ни напишете, за да можем да я изпратим заедно с поръчката ви.

5. Всички цени на стоките, включително и отстъпките, са валидни до следващо решение или до изчерпване на количеството.