Техники Fade

Базов online курс, в който ще видите шестте най-популярни вида преливане.
Допълнителен теоритичен урок, в който ще се запознаете с всички базови движения за FADE и тяхната логика.

Всеки един урок ще бъде разгърнат и обяснен в детайл, като с помощта на този курс, ще намерите отговори на всички въпроси относно тази техника и как да я приложите при работа с клиенти.